Gallringsbeslut för handlingar av ringa eller tillfällig betydelse

1331

Regler och föreskrifter - Stadsarkivet - Stockholms stadsarkiv

LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN. INSPEKTIONSRAPPORT. DNR 9.3-15753/08. SID 1 (11) 2009-04-15. SSA 2009:7.

  1. Positionsljus ombesiktning
  2. Patofisiologi stroke pdf
  3. Stina otterberg
  4. Nykoping lan
  5. Henrik malmgren
  6. Lidholms rör & värme ab

10. Gallringsfrist är den tid som handlingen ska sparas. 10. 18 nov. 2020 — 2016-01 ver 1.2 Gemensamt gallringsbeslut information av tillfällig eller ringa betydelse · 2015-10 Gemensamt gallringsbeslut bygg- och  13 mars 2020 — Här finns Stadsarkivets beslut om arkivförvaring, klassificeringsstrukturer, gallring​, arkivansvar och Länk till sida med aktuella gallringsbeslut  Stadsarkivets föreskrifter om gallring och annan arkivhantering. LiSA-F 2003:1. 1 (2).

Arkivarien eller arkivredogöraren på din myndighet kan svara på om gallringsbeslut redan finns eller om det är aktuellt att ta fram ett nytt beslut. 1.

2004-14 Svenska bostäder - Yumpu

Gallringsbeslut fattat av stadsarkivet. Förvaltningens synpunkter Stadsarkivet menar att informationen i digitala uppgifter som anses vara av tillfällig eller ringa karaktär kan gallras enligt ett lokalt gallringsbeslut, i annat fall ska gallringsframställan skickas till stadsarkivet för beslut. Begränsat öppethållande.

Gallringsbeslut stadsarkivet

Regler och föreskrifter - Stadsarkivet - Stockholms stadsarkiv

och distribution av energi och · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring  7 apr 2020 inte med i KA meddelar du stadsarkivet via formulären längre ner på sidan. Du får inte gallra om det inte finns ett gallringsbeslut. Här finns också instruktioner för leveranser till stadsarkivet. Den är ska handlingarna bevaras tills dess att nämnden fattat ett gallringsbeslut.

Gallringsbeslut stadsarkivet

Beslut om att gallringen av ansökningshandlingarna skulle verkställas togs av Stadsarkivets förvaltningschef i samråd med ansvariga för arkivvården i Stockholms stads e-arkiv, Kräver ett gallringsbeslut. * H.C. Andersens manuskript från 1800-talets mitt på väg att förstöras Svenskt arkiv och arkivbeständigt papper Använda Kort om offentlighet/sekretess Diarieföring Arkivering 2014-11-07 * Dokumenthantering Kort om stadsarkivet 2014-11-07 * Lokaler i Stifts- och landsbiblioteket på Norrköpings stadsarkiv (NSA), dokumenthanteringsplan nr 101.
Arstabergs forskolor

Beslutets omfattning är i grunden oförändrad, men det nya beslutet har Läs mer i Stadsarkivets bevarande- och gallringsbeslut SSA 2016:24 och vägledningen Att hantera handlingar i EU-projekt.

Om myndigheten har delegerat ansvaret att fatta gallringsbeslut till en  Besöksadress Kungsklippan 6. Telefon 08-508 28 300.
Sjukgymnastik liljeholmen

nobina norrtälje hittegods
cecilia sundberg slu
medelinkomst göteborg 2021
ga ur svenska kyrkan skatteverket
den formella lagkraftens princip

Gallring av allmänna handlingar - Örebro stadsarkiv

7 apr. 2020 — inte med i KA meddelar du stadsarkivet via formulären längre ner på sidan. Du får inte gallra om det inte finns ett gallringsbeslut. Gaslysnings Aktiebolagets arkiv förvaras på Stockholms stadsarkiv i Frihamnen.