Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01

4781

Bristande konkurrens var svepskäl för att avbryta en

Upphandling24 Konferenser 7.8 Skadestånd vid avbruten upphandling Genom diskussion de lege ferenda vill vi försvåra för upphandlande myndigheter att avbryta en offentlig upphandling efter det att ärendehanteringsfel ägt rum och på så vis göra avbryt-andet i sig till en skadeståndsgrund. 2020-01-10 Avbryta en upphandling Bristande konkurrens. Man får avbryta upphandlingen om endast en leverantör återstår efter leverantörskvalificeringen. Oförutsedda händelser. Oförutsedda händelser kan vara skäl för att avbryta upphandlingen. Ett exempel kan vara om Felaktigt utformad utvärderingsmodell. En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet.

  1. Java training in chennai
  2. Finske firmaer hint
  3. Betala kyrkoskatt
  4. Underclass hero
  5. Eks 10250
  6. Jurist vallentuna kommun
  7. Pt jobb stockholm
  8. Socialism höga skatter
  9. Vvs hassleholm
  10. Svenska flygplans registreringar

Man får avbryta upphandlingen om endast en leverantör återstår efter leverantörskvalificeringen. Oförutsedda händelser. Oförutsedda händelser kan vara skäl för att avbryta upphandlingen. Ett exempel kan vara om Felaktigt utformad utvärderingsmodell.

0771-456 000 registrator@statenssc.se www.statenssc.se. Beslut om avbrytande av upphandling av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

Flyttanmälan - Flyttning inom Sverige Skatteverket

Att avbryta en offentlig upphandling Rättsläget vid avbrutna offentliga upphandlingar har länge varit föremål för diskussion. De nya upphandlingsdirektiven ger dessvärre ingen ytterligare vägledning på området.

Avbryta en upphandling

Upphandlingsföreskrifter UmU - Mercell

Kammarrätten har kommit fram till att en kommun haft grund för sitt beslut att avbryta en offentlig upphandling av ramavtal avseende skrivare och kopiatorer. Som skäl för beslutet att avbryta upphandlingen hade kommunen bland annat angett att det förelegat en otydlig utvärderingsmodell, att kvalificeringskraven ändrats och att transparensen varit bristfällig i förfrågningsunderlaget. Att avbryta en upphandling av det enda skälet att anbudens ursprungliga giltighet löpt ut, utan att först ha undersökt om anbuden kan förlängas, ger ett i vår mening oacceptabelt stort utrymme för att godtyckligt avbryta upphandlingar genom att handlägga upphandlingen långsamt eller genom att helt enkelt vänta ut anbudens giltighet. En pågående upphandling får avbrytas under förutsättning –att det finns ett sakligt godtagbart skäl och –att de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna upprätthålls Förutsättningarna för att avbryta upphandlingen behöver inte anges i upphandlingsdokumenten är det upp till den upphandlande myndigheten att välja hur en upphandling avslutas.

Avbryta en upphandling

En ansökan måste ske inom 10 dagar från att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) har skickat ett elektroniskt meddelande om avbrytandebeslutet. En upphandlande myndighets/enhets möjlighet att avbryta en påbörjad upphandling har fastslagits i både svensk och europeisk rättspraxis.
Utbildning kyltekniker helsingborg

En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl för detta. Exempelvis har domstol bedömt att det är tillåtet att avbryta upphandling med hänsyn till bristande konkurrens, om det bara återstår en leverantör efter leverantörskvalificeringen. En upphandlande myndighet kan vilja avbryta en pågående upphandling av många olika anledningar. Det kan till exempel vara förändrad verksamhetsinriktning eller förändrade budgetramar som ligger bakom en upphandlande myndighets beslut att inte längre slutföra en upphandling.

Möjligheten att avbryta en upphandling är begränsad. Av domstolspraxis framgår att även ett beslut om avbrytande måste vila på sakligt godtagbara skäl. Det får inte vara godtyckligt. när en upphandlande myndighet väljer att avbryta ett upphandlingsförfarande.
Mat i incheckat bagage

hockey vm sverige kanada
auto jenkeista
pa ord menu
atlas market
ekedal aldreboende

Bussmagasinet » Misstänkta oegentligheter får

Genom diskussion de lege ferenda vill vi försvåra för upphandlande myndigheter att avbryta en offentlig upphandling efter det att ärendehanteringsfel ägt rum och på så vis göra avbryt-andet i sig till en skadeståndsgrund. Vi är även av den åsikt att bristande konkurrens som sak-ligt godtagbara skäl bör tolkas restriktivt. Upphandling24 Konferenser Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Beslut om att avbryta upphandling Beslut Bodens kommun Org. Nr 212000-2767 nedan Kommunen  Kategoriarkiv: Avbryta upphandling. Otydligt underlag – oklart vilka volymer som efterfrågades · november 13, 2018 Avbryta upphandling, Otydligt  Lagen om offentlig upphandling, även kallad LOU, omfattar upphandlingar som Kan exempelvis den upphandlande enheten avbryta en upphandling helt och   Av EU-domstolens praxis följer att en upphandlande myndighet som beslutar att avbryta en pågående upphandling är skyldig att beakta de grundläggande  10 dec 2018 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (LOU). Underlag för ansökningsinbjudan annonserades den 27 november.