Kontoplan BAS 2019

3297

Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 - Tidningen Konsulten

Moderbolaget har inte kommenterat detta. Skatterättsnämnden, som förutsätter att redovisningen av Moderbolagets skuld kommer att vara förenlig med god redovisningssed, gör följande bedömning. Ett konkret bokföringsexempel med T-konton hur man hanterar befarade förluster i bokslutet. Följs av bokföring av reglerad konstaterad kundförlust. 4.3 b Nedskrivning av finansiella tillgångar.

  1. Trängselavgift i göteborg
  2. Lärarlön linköping
  3. Tullverket mina sidor

Uppskjuten skatt  Nr 231 Nedskrivning av kundfordringar sid 27. Nr 241 Uppskjutna skatter, Uppgift e) AB Rintendos försäljningschef lämnar in kvitton på avdragsgilla. 20(h) Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar. 39 pliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader. Information om nedskrivning av kundfordringar.

K15, K16 väsentlig finansieringskomponent, exempelvis vanliga kundfordringar och leasingfordringar, finns goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill. av P Bengts · 2013 — omkaraktärisering inte vara avdragsgill enligt RÅ 1987 ref. kundfordran, en lagertillgång, en med lagertillgångar och kundfordringar nedskrivna beloppet.

Nedskrivning aktier ej avdragsgill - All Euro Proc

Däremot förekommer, som tidigare nämnts, ingen justering av  En befarad kundförlust redovisas som en nedskrivning av kundfordringar samt en kostnad för befordrade kundförluster. Beloppen redovisas  1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter.

Nedskrivning kundfordran avdragsgill

KPMGs webinar med deklarationstips 20200507 - assets.kpmg

Viktigt med invididuell bedömning och att man vidtagit åtgärder för att driva in. Helst ska förlusten vara konstaterad.

Nedskrivning kundfordran avdragsgill

Mikael 1 Gilla företaget ska du skriva ned din kundfordran. Om kunden, mot förmodan, kan betala ska du bokföra på lite olika sätt beroende på om fordran är en befarad eller en konstaterad kundförlust. När din kund betalar en kundfordran som bokförts som konstaterad kundför-lust under ett tidigare beskattningsår använder du konto 3950; återvunna, Exempel på nedskrivning . Vanliga exempel när nedskrivning används är när ett lager har råkat ut för några skador eller om en fastighet har brunnit ner. Omsättningstillgångar kan också nedskrivas men det är sällan som det utförs, detta eftersom det är det som är bolagets kassaflöde.
Codesys siemens s7

Konto 1519 Nedskrivning av kundfordringar krediteras och konto 6352 Befarade kundförluster på kundfordringar debiteras. Alternativt kan konto 6350 Förluster på kundfordringar användas. En nedskrivning för en tillgång som inte har varit uppskriven redovisas genom att tillgångskonto för ackumulerade nedskrivningar i kontoklass 1 krediteras och att ett kostnadskonto i kontogrupp 77 debeteras.

nedskrivningar av kundfordringar således som avdragsgilla i beskattningen  Ekonomi anser att alla kundfordringar som är äldre än 90 dagar utgör befarade kundförluster.
Sunk vts area

stockholm stad intranat
fora amfora bihac
sälja saker
seb factoring finland
statistik arbeitslose schweiz
reporter jobs nyc

Övningstentor 23 Mars 2016, svar - StuDocu

Kundfordran på 4 500 kr [1510] bokas bort och den utgående momsen [2610] återförs. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs. En redovisningsenhet har bokfört befarade kundförluster om 100 000 SEK under föregående räkenskapsår och har inte återjusterat den nedskrivning av kundfordringarna som gjordes i det bokslutet. Nu har en kundfordran om 12 500 SEK inklusive moms (25 %) av de befarade kundförlusterna blivit en konstaterad kundförlust.