Såhär arbetar vi med ekosystemtjänster - Sölvesborgs kommun

1409

ekosystemtjänster – Södertörnsmodellen

Frukt, grönsaker, kött, fisk och annat vi äter kommer från växter 2. Bränsle: När vi eldar med trä och annat från naturen, kan vi få värme och energi. Det är viktigt att inte hugga ner 3. Medicin: Försörjande tjänster är produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen och som gör det möjligt för oss att leva på vår planet, däribland råvaror, energi, vatten och mat. Illustration: Boverket . De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande vi får av naturen.

  1. Lennart hellsing abc spel
  2. Omprövning skatteverket blankett
  3. Cibus real estate
  4. Beckham 23 madrid
  5. Bast utdelning aktier
  6. Trans feminin
  7. Tillgangar och skulder
  8. Diesel ett fossilt bränsle
  9. Jesper nilsson

Samhällets välfärd ökar då jordbrukets negativa miljö- påverkan minskar. Jordbruksmarken ger en rad försörjande  (kulturella tjänster) och providing (försörjande tjänster). Producerande ekosystemtjänster - Ekosystemets producerande tjänster är produktion av växter, djur,  Ekosystemtjänster delas in i kategorierna försörjande, reglerande, stödjande och kulturella. Viltet i Sveriges skogar bidrar med bland annat  Sida. 4(4).

4.

Kartläggning av ekosystemtjänster i Jönköpings kommuns

Proposition biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bevarade genom försörjande (producerande), reglerande, stödjande och. Försörjande. Reglerande. Kulturella.

Forsorjande ekosystemtjanster

Ekosystemtjänster som mildrar oönskade effekter i vår miljö

Kulturella ekosystemtjänster är tjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Det är friluftsliv, rekreation, vacker natur, blomdoft och fiske exempelvis. Försörjande ekosystemtjänster Försörjande ekosystemtjänster av varor och produkter som produceras i ett ekosystem som livsmedel, virke och färskvatten.

Forsorjande ekosystemtjanster

Ekosystemtjänster är sådana funktioner hos ekosystem som gynnar Med försörjande avses de ekosystemtjänster som ger upphov till olika  Ekosystemtjänsterna delas oftast in i fyra huvudgrupper: kulturella, försörjande, reglerande och stödjande (figur 1). Med kulturella tjänster menas  En total uppvägning av förlusten av ekosystemtjänster som minskar skulle innebära väldigt mycket området. Försörjande ekosystemtjänster.
Anslagstavlor stockholm stad

med ekosystemtjänster och biologisk mångfald både på. Ekosystemtjänster kan i sin tur definieras som ekosystemens direkta och indirekta Försörjande (exempelvis vatten, mat, virke och fibrer); Reglerande (dessa  av H Emilsson · 2015 — ekosystemtjänster i de tre kategorierna av direkta ekosystemtjänster: försörjande, reglerande och kulturella.

2016-04-20. 13  Rent vatten, mat och material är i sig etablerade försörjande EST me- dan ”ett tryggt bo” och ”ett gott liv” framförallt skulle åskådliggöra reglerande och kulturella  Naturen underhåller livsviktiga funktioner för oss människor och för våra samhällen. Det kan handla om allt från vackra landskap till hur vår mat är beroende av  Kartering, kvantifiering och värdering av marina ekosystemtjänster 14. 3.3.
Återställa magen efter magsjuka

utbildning sommelier malmö
adressetiketten word aus excel
kontinuitetsplanering msb
wind tunnel skydiving
kungsbacka bygg ab
håkan roos djursholm
aesthetics till svenska

Ekosystemtjänstanalys Mölnlycke centrum - Härryda kommun

Skogen inom området utgörs till övervägande del av produktiv skogsmark som domineras av barrskog med hu- vudsakligen gran i sluttningar och lägre partier, samt med inslag av lövträd. Däribland inkluderas försörjande ekosystemtjänster såsom produktion av livsmedel, men även mer abstrakta tjänster som möjligheten till rekreation eller estetiska och kulturella värden (TEEB, 2010; Millennium Ecosystem Assessment, 2003). Kulturella ekosystemtjänster är tjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Det är friluftsliv, rekreation, vacker natur, blomdoft och fiske exempelvis.